HTX TASIHO thành lập 14/07/2021 với mã số 4001235379 tại Quảng Nam. Hoạt động chính trong mảng trồng rừng và khai thác trầm hương.

Với thành phần 100% chiết xuất từ chế phẩm sinh học, chúng tôi mong muốn thay thế hoàn toàn sản phẩm Trầm Hương Hóa Học đang có mặt trên thị trường nhằm tái định vị vị trí ngành Trầm Hương Việt Nam.

Trong vòng 3 năm tới sẽ từng bước tung ra thị trường những thành phẩm trầm hương. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu vào năm 2025.

Với dự án hàng trăm Hecta rừng tại các huyện miền núi, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần phủ xanh đồi trọc, giảm thiểu các tác hại thiên nhiên như bão lụt, sạc lỡ đất… Đồng thời góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương.